Przejdź do treści

Warszawa: Oblacje w Bractwie św. Piusa X

8 grudnia 2022 r. trzech polskich kapłanów wstąpiło do Bractwa św. Piusa X

W czwartek 8 grudnia 2022 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w warszawskim kościele noszącym to wezwanie oblacje złożyło trzech kapłanów, wstępujących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X – ks. Piotr Dzierżak, ks. Piotr Świerczek oraz ks. Michał Wierzejewski (do tej pory o. Bonawentura). Solenną Mszę św. celebrował przełożony Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej ks. Karol Stehlin FSSPX, w asyście warszawskiego przeora ks. Konstantyna Najmowicza FSSPX jako diakona oraz ks. Szymona Bańki FSSPX jako subdiakona.

Podczas kazania ks. Stehlin podkreślił fakt, że abp. Marceli Lefebvre nieprzypadkowo wybrał akurat to święto na dzień, w którym nowi członkowie założonego przezeń Bractwa składają oblacje. Arcybiskup chciał w ten sposób podkreślić oddanie całego Bractwo pod opiekę Najświętszej Maryi Panny – Tej, która jako jedyna była bez grzechu, także pierworodnego – oraz postawić Ją nowo przyjmowanym kandydatom za wzór wierności. Przełożony dystryktu dodał, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje świętych kapłanów, mających władzę odpuszczania lub zatrzymywania grzechów oraz ponawiania ofiary naszego Zbawiciela przez odprawianie Mszy św., aby dzięki temu Jezus Chrystus mógł nawracać dusze.

Wszystkim Czytelników prosimy o pobożne westchnienie w intencji nowych polskich członków Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

 

Sylwetki nowych członków Bractwa:
 
 
Skip to content