Przejdź do treści

Polska: Sakrament bierzmowania

Bp Alfons de Galarreta udzielił w Józefowie sakramentu bierzmowania ponad 70 kandydatom i kandydatkom

Podczas swojej wizyty w Polsce bp Alfons de Galarreta udzielił bierzmowania w czterech kaplicach: w Józefowie (18 lutego, ponad 70 kandydatów), Gdyni (19 lutego, 15 kandydatów), Bukowcu (24 lutego, 23 kandydatów) oraz Poznaniu (26 lutego, 45 kandydatów).

We wszystkich tych miejscach przed rozpoczęciem ceremonii pomocniczy biskup Bractwa św. Piusa X wygłaszał kazanie, przypominając, że przyjęcie sakramentu bierzmowania czyni człowieka zdolnym do podjęcia duchowej walki – nie tylko wewnętrznej, ale także o panowanie królestwa Chrystusowego w społeczeństwie. Bierzmowanie, przynosząc dary Ducha Świętego, przyczynia się do wzrostu łaski i cnót nadprzyrodzonych; wierny, przyjmując ten sakrament, winien odważnie podjąć walkę ze światem, diabłem i ciałem, żeby dać świadectwo prawdzie.

Jak naucza św. Tomasz z Akwinu, bierzmowany staje się pełen Ducha Świętego, który dokonuje uświęcenia jego duszy. Członkowie Kościoła są jednością m.in. dlatego, że posiadają tego samego Ducha Świętego. Z kolei św. Augustyn wskazuje, że o tyle otrzymujemy Ducha Świętego, o ile kochamy i trwamy w komunii z Kościołem i chlubimy się zaszczytnym mianem katolika. Musimy kochać, bronić i walczyć o Kościół, który jest jeden, święty, apostolski i rzymski. Bierzmowani otrzymują zadanie bycia świadkami, żołnierzami i apostołami naszego Pana, Jezusa Chrystusa; muszą walczyć o integralność wiary, o prawdziwy kult, o świętą ofiarę Mszy, a także o świętość życia chrześcijańskiego, święte małżeństwa, święte szkoły i święte społeczeństwo, w których zapanuje porządek nadprzyrodzony. Walka toczy się o królowanie Jezusa Chrystusa nad społeczeństwami i o obronę Kościoła katolickiego. Biskup wezwał wszystkich słuchaczy, aby w świetle tych zadań spojrzeli na Najświętszą Maryję Pannę, która jest strażniczką wiary i Tą, która zniszczyła wszystkie herezje, bowiem żeby móc wypełnić obowiązki chrześcijańskie, konieczne jest głębokie do Niej nabożeństwo.
Po kazaniu następował właściwy obrzęd. Kandydaci kolejno podchodzili do biskupa i w pozycji klęczącej, w obecności świadków, zostawali namaszczeni olejem krzyżma świętego, podczas gdy biskup wypowiadał słowa „N. signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”, co można przetłumaczyć jako „Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam krzyżmem zbawienia, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Udzielenie sakramentu kończyło się wymierzeniem kandydatowi lekkiego uderzenia w policzek, będącym symbolicznym przygotowaniem bierzmowanego do znoszeniu zniewag dla imienia Pana Jezusa (por. Mt 10, 22).

Na koniec bp de Galarreta udzielał bierzmowanym błogosławieństwa oraz wysłuchiwał ich modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, a także wyznania wiary, po czym wraz z asystą udawał się do zakrystii, gdzie rozpoczynał przygotowania do Mszy św. – w Józefowie i Gdyni była to Msza pontyfikalna.

Relacja fotograficzna z Józefowa:

Skip to content