Przejdź do treści

Poświęcenie kaplicy w Bukowcu

Namaszczenie ołtarza w nowej kaplicy w Bukowcu
W sobotę 25 lutego 2023 r. bp Alfons de Galarreta dokonał poświęcenia kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Bukowcu k. Strzebinia (woj. śląskie) oraz konsekrował w niej ołtarz. Wydarzenie to, którego rangę jeszcze podnieśli licznie przybyli kapłani Bractwa św. Piusa X, sprawiło ogromną radość wszystkim zaangażowanym w realizację tego pobożnego dzieła.

Już samo powstanie kaplicy w Bukowcu jest czymś niezwykłym. Miejsce, w którym się znajduje, jeszcze wiosną ubiegłego roku było po prostu kawałkiem pola, a okoliczni mieszkańcy nawet nie przypuszczali, że w ich wsi wkrótce powstanie kaplica. Prace budowlane ruszyły późną wiosną 2022 r., a mocno przyśpieszyły przed końcem roku, gdy była już znana dokładna data wizyty biskupa Bractwa. Do ostatniej chwili kaplica była wielkim placem budowy i tylko osoby bezpośrednio zaangażowane wiedzą, jak wiele prac wykonano w ciągu ostatnich dwóch dni przed przyjazdem dostojnego gościa.

W piątek 24 lutego bp de Galarreta udzielił sakramentu bierzmowania 23 kandydatom z południa Polski. Następnie pierwszą Mszę św. – w jeszcze niepoświęconej kaplicy – odprawił w intencji bierzmowanych ks. Marcin Rosa, który opiekuje się kaplicą w Bukowcu; bp de Galarreta wysłuchał Mszy św. w jednej z ławek. Bezpośrednio po jej zakończeniu biskup dokonał obrzędów przygotowania wody gregoriańskiej, zapieczętowania relikwii świętych męczenników, które następnego dnia zostały umieszczone w ołtarzu, oraz poświęcenia paramentów liturgicznych, które odtąd będą używane podczas Mszy św. i nabożeństw. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia było odśpiewanie przez licznie zgromadzone w kaplicy duchowieństwo tzw. jutrzni męczenników na cześć śś. Bonifacego z Tarsu, Donata z Bad Münstereifel oraz Jana Nepomucena, których relikwie miały spocząć w ołtarzu konsekrowanym kolejnego dnia.

Przebieg ceremonii poświęcenia kaplicy musiał zostać dostosowany do etapu prac budowlanych w otoczeniu kaplicy, a także warunków pogodowych. Przed rozpoczęciem uroczystości wszystkie miejsca siedzące były zajęte, a wierni stali również za ławkami. W uroczystą atmosferę wprowadzały wiernych śpiewy wykonywane przez kantorów.

Ceremonia rozpoczęła się od poświęcenia kaplicy z zewnątrz; w tym czasie śpiewany był psalm 86. Po procesyjnym wejściu do kaplicy bp. de Galarrety wraz z asystą, została odśpiewana Litania do wszystkich świętych, z trzykrotnym powtórzeniem wezwania do św. Franciszka. Następnie – przy śpiewie Psalmu 121 – biskup pokropił wodą święconą ściany kaplicy, by potem – przy śpiewie Psalmu 83 – skropić posadzkę.

Konsekracja ołtarza rozpoczęła się od jego symbolicznego oczyszczenia: został pokropiony i obmyty uprzednio przygotowaną wodą gregoriańską, powstałą ze zmieszania wody, wina i popiołu. Biskup skropił ołtarz, a następnie namaścił go wodą gregoriańską w pięciu miejscach, na pamiątkę pięciu ran Pana Jezusa; w tym czasie kantorzy śpiewali Psalm 42.

Kolejnym etapem było uroczyste, procesyjne przeniesienie relikwii świętych i złożenie ich w ołtarzu. Po zamurowaniu relikwii w ołtarzu, dokonanym przez samego biskupa, namaścił on płytę ołtarzową wonnym olejem krzyżma, a w pięciu miejscach mensy uczynił kciukiem pięć znaków krzyża, co było ponownym nawiązaniem do najświętszych ran naszego Zbawiciela.

Po uroczystym okadzeniu ołtarza biskup złożył na nim Bogu pierwszą ofiarę: na pięciu wcześniej namaszczonych miejscach mensy zapalił kadzidło zmieszane z woskiem. W tym czasie wszyscy obecni przyklęknęli i przywoływali Ducha Świętego.

Po prefacji konsekracyjnej, kiedy chór śpiewał Psalm 95, biskup wraz z asystą przeszedł do zakrystii, aby przygotować się do Mszy św.; w tym czasie nowo konsekrowany ołtarz ozdobiono i przygotowano do odprawienia na nim pierwszej Mszy św.

Ceremonia poświęcenia kaplicy oraz konsekracji ołtarza zakończyła się złożeniem po raz pierwszy ofiary Mszy św. w nowym domu Bożym. Bp. de Galarreta odprawił uroczystą Mszę św. wotywną ku czci św. Franciszka z Asyżu, któremu nowa kaplica oraz ołtarz są poświęcone. Kazanie, wygłoszone przez celebransa w języku francuskim, było tłumaczone na język polski przez ks. Karola Stehlina FSSPX.

Sobotnie wydarzenie było symboliczne i wzruszające. Dla wiernych Bukowiec jest wreszcie docelowym miejscem ich uczestnictwa w liturgii, po długiej tułaczce prowadzącej przez Lubecko, Koszęcin, Brusiek, Piasek i Herby (w tym ostatnim miejscu Msza św. była odprawiana w magazynie…). Do ukończenia budowy kaplicy pozostało jeszcze wiele pracy, jednak teraz będzie się ona odbywać w zupełnie innej, radosnej atmosferze. Oto wreszcie wierni mają godne miejsce sprawowania katolickiej liturgii i kształtowania sumień przez niezmienne katolickie nauczanie!

Wszystkich czytających te słowa prosimy o choćby najkrótszy akt strzelisty, żeby kaplica w Bukowcu stała się miejscem obfitych łask spływających na wszystkich, którzy w tym miejscu będą się gromadzili na liturgii.

Relacja fotograficzna autorstwa p. Pawła Rywolta:

Skip to content