Przejdź do treści

Obłóczyny s. Marii Stanisławy FSPX

S. Maria Stanisława

„Korono dziewic wspaniała,/O Synu Matki, co w sławie,/Dziewictwa, rodząc, została,/Słysz modlitwy łaskawie”. 30 kwietnia br. te słowa hymnu Iesu, corona virginum rozbrzmiewały w przyklasztornej kaplicy pw. Ducha Świętego w Göffingen w Bawarii, podczas gdy Karolina Pijanowska, panna pochodząca z Katowic, przyjmowała habit sióstr Bractwa św. Piusa X. Uroczystości przewodniczył ks. Stefan Pfluger, przełożony niemieckiego dystryktu FSSPX.

Obłóczyny to jedna z ważniejszych uroczystości w życiu zakonnym. Rozpoczynają one okres zwany nowicjatem, a więc czas poświęcony jeszcze ściślejszemu rozeznawaniu swojego powołania. Postulantka, która już oficjalnie wstępuje w struktury zakonne, przyjmuje nowe imię. Za zgodą przełożonych Karolina Pijanowska przyjęła imię Maria Stanisława – patronem polskiej nowicjuszki jest więc jej rodak, wielki święty, Stanisław Kostka.

Tego dnia oprócz obłóczyn miała miejsce również profesja zakonna pochodzącej ze Szwajcarii s. Marii Rebeki i oba te wydarzenia stały się okazją do przyjazdu do Göffingen wielu sióstr z różnych klasztorów. W trakcie Mszy św. rozbrzmiewały pieśni chorałowe, a woń kwiatów i kadzidła przepełniała świątynię. W tej podniosłej scenerii zostały wypowiedziane słowa przysięgi przestrzegania statutów zakonnych oraz prośby do Boga i Matki Najświętszej o pomoc w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim jest życie zakonne.

Kaplica pw. Ducha Świętego przy klasztorze w Göffingen

Siostra Maria Stanisława przebywała w klasztorze w Göffingen półtora roku, odbywając swój postulat, czyli okres przygotowania polegającego na modlitwie i pomocy innym zakonnicom w wykonywaniu ich obowiązków. Siostry codziennie uczestniczą we Mszy św. oraz odmawiają modlitwy brewiarzowe, śpiewają chorał gregoriański, a zasadą ich duchowego życia jest kontemplacja, możliwa dzięki okresom ciszy. Oprócz modlitwy siostry zajmują się pomocą w pobliskim szpitalu, nauką dzieci i pracą na roli.

Pomimo wielu obowiązków i bogatego życia modlitewnego siostry mają czas na rekreację: jeżdżą na rowerach, organizują wycieczki, a nawet grają w siatkówkę. Każdy, kto odwiedzi klasztor sióstr FSPX, łatwo spostrzeże wielką pogodę ducha jego mieszkanek i nie jeden raz usłyszy śmiech pogodnych zakonnic, będący doskonałym dowodem na to, że czerpią one radość z każdej wykonywanej przez siebie czynności, zarazem żyjąc prawdziwym duchem modlitwy.

Warto nadmienić, że obecnie w Zgromadzeniu Sióstr Bractwa św. Piusa X znajdują się dwie Polki: s. Maria Julianna, która złożyła profesję w 2014 r., oraz s. Maria Stanisława, odbywająca swój nowicjat.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji s. Marii Stanisławy, aby była wierna swojemu powołaniu. Prosimy również otoczyć modlitwą wszystkie młode kobiety, pragnące zasilić szeregi Zgromadzenia Sióstr FSPX w odpowiedzi na wezwanie abp. Marcelego Lefebvre’a: „Uczyń i ty z twojego życia coś wielkiego”.

Skip to content