Przejdź do treści

Poświęcenie kaplicy pw. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort w Częstochowie

Rozpoczęcie ceremonii poświęcenia kaplicy w Częstochowie

W niedzielę 8 października 2023 r. ks. Karol Stehlin FSSPX dokonał uroczystego poświęcenia nowej kaplicy Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, mieszczącej się w Centrum św. Ludwika Marii Grignion de Montfort w Częstochowie przy ul. Tomasza Wilsona 30.

Nowo poświęcona kaplica nie jest pierwszym miejscem posługi kapłanów Bractwa w Częstochowie. We wczesnych latach działalności FSSPX w Polsce przy ul. św. Barbary funkcjonowała kaplica pw. św. Atanazego, a także księgarnia wydawnictwa Te Deum. Niestety, ze względu na małą liczbę wiernych uczęszczających do kaplicy oraz wysokie koszty utrzymania lokalu, została ona po jakimś czasie zamknięta.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wśród wiernych Tradycji katolickiej z Częstochowy i okolic, w tym kilku osób pamiętających czasy pierwszej kaplicy, zrodziło się pragnienie zaproszenia kapłanów Bractwa do podjęcia posługi w duchowej stolicy Polski. W połowie 2022 r. ta grupa wiernych zaprosiła ks. Karola Stehlina, przełożonego Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej Bractwa św. Piusa X, do wygłoszenia w Częstochowie pierwszego wykładu, zatytułowanego Niepokalana ostatnim ratunkiem w najgorszym kryzysie Kościoła, który odbył się 5 października 2022 r. – niemal dokładnie rok przed poświęceniem kaplicy. Już kilka tygodni później częstochowscy wierni mogli pierwszy raz uczestniczyć we Mszy św. odprawianej w swoim mieście przez ks. Stehlina. Od tamtej pory Msze św. i wykłady odbywały się nieregularnie w dwóch różnych miejscach, co zaowocowało podjęciem przez przełożonego dystryktu decyzji o nadaniu posługi FSSPX w Częstochowie charakteru misji, a tym samym uczynieniu dużego kroku w stronę utworzeniu kaplicy. Ostateczna decyzja o otwarciu kaplicy Bractwa w Częstochowie – ku wielkiej radości i wdzięczności tutejszych wiernych – zapadła w maju 2023 r. i zapoczątkowała okres szukania odpowiedniego lokalu oraz gromadzenia elementarnego wyposażenia kaplicy.

Wszystkie te starania znalazły swój finał w dniu poświęcenia częstochowskiej kaplicy, kiedy ks. Stehlin dokonał, wobec licznie zebranych wiernych oraz wielu gości przybyłych z sąsiednich kaplic, ceremonii wyłączenia pomieszczenia z użytku świeckiego i oddania go na cele kultu Bożego.

Na wstępie ks. Stehlin ze wzruszeniem przypomniał dzieje pierwszej kaplicy oraz podkreślił, jak ważnym miejscem na duchowej mapie naszego kraju jest Częstochowa, słusznie mogąca być nazywana sercem Polski. W swym kazaniu podkreślił, że zwłaszcza w obliczu panoszącego się modernizmu jest rzeczą najwyższej wagi, aby wierni oddawali Najświętszej Maryi Pannie należne Jej cześć i uwielbienie w podzięce za Jej matczyną opiekę. Matka Boga jest również naszą Matką, co wprost wynika ze słów Pana Jezusa „oto syn Twój, oto Matka twoja”, wypowiedzianych przez Chrystusa podczas Jego krwawej ofiary na krzyżu, w bezkrwawy sposób odnawianej we Mszy Świętej wszech czasów. Niestety, i na Jasnej Górze, i w większości kościołów Matka Boża jest dzisiaj umniejszana, a nawet lekceważona, dlatego powinniśmy wynagradzać Jej Sercu wszelkie nieuszanowania i profanacje. Nie bez powodu patronem częstochowskiej kaplicy został jeden z największych świętych maryjnych – Ludwik Maria Grignion de Montfort, który otrzymał przywilej przedstawienia światu doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Św. Ludwik uczy nas, jak oddać się w świętą niewolę Tej, która triumfuje na Jasnej Górze. Często powtarzał, że rycerzami Niepokalanej są ci, którzy w czasach ostatecznych zachowują wierność Matce Najświętszej, niosąc „krucyfiks w prawej ręce, różaniec w lewej”. Częstochowscy wierni muszą dbać o swoją kaplicę, aby te „nowoczesne katakumby” stały się miejscem, w którym coraz więcej katolików będzie mogło swobodnie i bez żadnych kompromisów z modernizmem czcić Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę. Winniśmy więc dziękować Im za wszelkie łaski, za liczne zwycięstwa nad złem, przyczyniając się do chwały Bożej i zbawienia dusz.

Skip to content