Przejdź do treści

Nowi członkowie Archikonfraterni św. Szczepana

Medal noszony przez członków archikonfraterni podczas służby przy ołtarzu

„Służyć przy ołtarzu […] jest najwyższym przywilejem (z wyłączeniem kapłaństwa), którego może dostąpić osoba świecka”

We wtorek 26 grudnia 2023 r. w kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Częstochowie i Chorzowie odbyły się uroczyste ceremonie przyjęcia pierwszych ministrantów do Archikonfraterni św. Szczepana. Obrzędów dokonał ks. Antoni Myśliński FSSPX – duszpasterz i zarazem dyrektor obydwu nowo powstałych kapituł archikonfraterni. Obecnie w częstochowskiej kaplicy posługę pełni trzech członków archikonfraterni, natomiast w chorzowskiej – dwóch.

Archikonfraternia św. Szczepana (Archconfraternity of St. Stephen) została założona przez kapelana klasztoru Najświętszego Serca w Hammersmith w Londynie, ks. Hamiltona McDonalda, w 1904 r.; 5 listopada kolejnego roku św. Pius X zatwierdził ją i udzielił jej swego papieskiego błogosławieństwa. Po burzliwym okresie wojen światowych i II Soboru Watykańskiego została odnowiona w pierwotnym duchu przez FSSPX w Australii w 1981 r.

Potrójnym celem archikonfraterni jest „[…] uświęcenie służącego przy ołtarzu:

 1. przez nauczenie go, że służyć w prezbiterium jest wielkim religijnym przywilejem,
 2. przez wyjaśnienie mu sposobu przestrzegania rytów i ceremonii Kościoła zgodnie z rubrykami i dekretami Świętej Kongregacji Rytów oraz interpretacjami najbardziej znanych autorytetów,
 3. oraz przez zachęcanie go do zrozumienia znaczeń i celów ceremonii, w których bierze udział”.

Te trzy cele wyznaczają organizację, dyscyplinę i ducha (opartego na tym, co nadprzyrodzone) archikonfraterni, poddając ją czterem zasadom:

 1. Służyć przy ołtarzu godnie, inteligentnie i akuratnie (punktualnie, dokładnie, porządnie).
 2. Czynić krótkie akty przygotowania przed służeniem do Mszy św. i dziękczynienia po jej zakończeniu.
 3. Zachować ciszę w zakrystii i okazywać największą cześć w prezbiterium.
 4. Odmawiać codziennie modlitwę archikonfraterni.

Członkowie archikonfraterni mogą otrzymać odpust zupełny: w dzień przystąpienia, w coroczne święto patronalne, tj. 26 grudnia, oraz w godzinę śmierci.

W zależności od posiadanego stopnia, członkowie archikonfraterni mają przywilej noszenia wyróżniającego medalu:

 • młodszy akolita nosi prosty sznur ze srebrno-szarym medalem bez połysku;
 • starszy akolita nosi ozdobiony koralami sznur z frędzlem, ale zatrzymuje srebrno-szary medal;
 • mistrz ceremonii nosi ozdobiony koralami sznur z frędzlem, ale dostaje złoto-czerwony medal;
 • przewodniczący nosi złoto-czarny medal i ozdobiony koralami sznur z frędzlem.

Medal ten ma bogatą symbolikę:

CUI SERVIRE REGNARE EST

Motto archikonfraterni (po polsku znaczy to: „Kto służy, ten panuje” bądź „Służyć znaczy panować”), nawiązujące do słów naszego Pana, który „nie przyszedł, żeby Mu służono, ale aby służyć” (por. Mk 10, 45). Błogosławiony, który służy Panu przy Jego świętym ołtarzu.

KORONA MĘCZEŃSTWA

Jeden z symboli będących atrybutem męczenników. Jest tryumfem wynikającym z czyjegoś całkowitego oddania swego życia Chrystusowi. Święty Szczepan dostąpił wyróżnienia bycia pierwszym męczennikiem (łac. protomartyr), który wylał swą krew i umarł dla Chrystusa oraz Jego królestwa.

PODWÓJNA GAŁĄZKA PALMY

Innym symbolem przypisywanym męczennikom jest palma męczeństwa. Symbolizuje ona tryumf ducha nad ciałem w ziemskiej bitwie o wieczne zbawienie.

CHI-RHO

Antyczny monogram imienia Chrystusa, który łączy greckie litery chi i rho. Był to symbol zwycięstwa, które Chrystus ukazał cesarzowi Konstantynowi: In hoc signo vinces! – „Pod tym znakiem zwyciężysz!”

Zachęcamy wszystkich mężczyzn i chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu, do wstępowania w szeregi tego zacnego zrzeszenia!

Zobacz też

About the ArchConfraternity of Saint Stephen

Skip to content