Przejdź do treści

Oblacje w Bractwie św. Piusa X w Polsce

Oblacje składają ks. ks. Tomasz Kolendo i Marcin Leszczynowicz

W piątek 8 grudnia 2023 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w piękniejącej z tygodnia na tydzień poznańskiej kaplicy pw. św. Józefa swoje pierwsze oblacje złożyło dwóch kapłanów wstępujących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X: ks. Tomasz Kolendo (do niedawna o. Cyprian) i ks. Marcin Leszczynowicz. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej, a asystowali mu nowo przyjęty ks. Leszczynowicz jako diakon oraz ks. Bartosz Tokarski FSSPX, poznański przeor, jako subdiakon.

Podczas kazania celebrans przypomniał kapłanom i wiernym, że to właśnie tę uroczystość – a nie np. święto głównego patrona Bractwa – abp Marceli Lefebvre uznał za najważniejszą dla jego członków w całym roku liturgicznym. Stało się tak, ponieważ ukazuje ona ideał kapłaństwa oraz podkreśla jego niezmierną wagę. Arcybiskup pisał w Podróży duchowej, powołując się na słowa św. Piusa X zawarte w encyklice Ad diem illum laetissimum, wydanej w 50-lecie ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, że wszystko należy odnowić w Chrystusie przez Niepokalaną.

Słowo Przedwieczne, aby się wcielić, a następnie przez śmierć krzyżową odkupić skazany na wieczne potępienie rodzaj ludzki, potrzebowało nieskażonego miejsca. Tym „miejscem”, w którym z Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus, jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi, tą „katedrą”, w której został On namaszczony i wyświęcony na najwyższego Kapłana, było łono Niepokalanej, arcydzieła Bożego stworzenia. I to tylko w Niej i przez Nią, każdego dnia stając się coraz mniej niegodnym miana „drugiego Chrystusa”, kapłan może stać się świętym na wzór naszego Pana.

Prośmy codziennie Niepokalaną Wszechpośredniczkę o tę łaskę dla nowych polskich członków Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, a także dla wszystkich kapłanów.

Panie, daj nam wielu świętych kapłanów!

Skip to content