Przejdź do treści

Krosno: Poświęcenie kaplicy

Ks. Karol Stehlin FSSPX święci kolejną kaplicę Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce

„Jak miłe przybytki twoje, Panie zastępów! Pożąda i tęskni dusza moja do przedsieni Pańskich!” (Ps 83, 2–3)

Pomimo przedłużającego się kryzysu w Kościele i postępującego zaniku wiary Pan Bóg nie pozostawia bez wsparcia i pomocy swoich dzieci, które łakną i pragną zdrowego pokarmu duchowego, oczekując na pasterzy, którzy je poprowadzą ku świętości. Bractwo Kapłańskie św. Piusa X stara się zaspokajać duchowe potrzeby wiernych, śpiesząc ze swoją posługą wszędzie tam, gdzie tylko znajdują się dusze spragnione niezmiennej katolickiej nauki i nieskażonej katolickiej liturgii. 31 grudnia ubiegłego roku miało miejsce poświęcenie kolejnej kaplicy Bractwa – tym razem w Krośnie, w województwie podkarpackim.

Nie jest to pierwsze miejsce na terenie Podkarpacia, gdzie kapłani Bractwa odprawiają Msze św. Dotychczas kaplica była zlokalizowana w Lubatowej i nosiła wezwanie Chrystusa Króla, jednak zwiększanie się grupy wiernych i trudności związane z dojazdem – szczególnie w okresie zimowym – spowodowały, że zaczęto myśleć o przeniesieniu kaplicy w dogodniejsze miejsce. Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem wiernych, którzy mimo sentymentu do starej kaplicy z nadzieją przyjęli decyzję przełożonych.

W ciągu niecałych trzech miesięcy lokal przy ul. Okrzei 4a w Krośnie przystosowano do mającego się w nim odbywać kultu Bożego. Pięknym zwieńczeniem tych przygotowań była uroczystość poświęcenia kaplicy w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia. Najpierw, przed złożeniem Najświętszej Ofiary, ks. Karol Stehlin FSSPX przedstawił wiernym mające się dokonać obrzędy i objaśnił ich duchowe znaczenie, po czym nastąpiło właściwe poświęcenie, a kaplica otrzymała za patrona św. Jana z Dukli. Później, w trakcie Mszy św., ksiądz przełożony podkreślił w kazaniu wielkie znaczenie każdego miejsca kultu, gdzie ku niebu wznosi się ofiara czysta i głosi się prawdziwą katolicką naukę. Ks. Stehlin docenił pobożność lokalnej grupy wiernych, zwracając uwagę na ich szczególne umiłowanie nabożeństw pierwszopiątkowych i pierwszosobotnich. Zachęcał, żeby nie zatrzymywali się na drodze duchowego postępu i korzystali ze skarbnicy lektur duchowych i Magisterium Kościoła. Z takim oto przesłaniem zakończono rok Pański 2023.

Następnego dnia, w święto Obrzezania Pańskiego, ks. Stehlin przybliżył wiernym dzieło Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji i jego rolę w przezwyciężaniu obecnego kryzysu w Kościele. Po Mszy św. odbyła się ceremonia uroczystego przyjęcia w szeregi MI; tego dnia Matce Najświętszej przybyło 45 nowych rycerzy, którzy z zapałem wkroczyli w nowy Rok Pański 2024, aby służyć Jej z odwagą i miłością pod okiem nowego stałego duszpasterza krośnieńskiej kaplicy, ks. Marcina Leszczynowicza FSSPX.

Niech Matka Najświętsza wraz ze św. Janem z Dukli czuwają nad kaplicą Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Krośnie i wypraszają wiernym wszystkie potrzebne im łaski. Niech na tej pięknej podkarpackiej ziemi rozkwitają zarówno powołania kapłańskie, jak i zakonne i niech Pan Bóg powołuje coraz to kolejne rodziny do świętości życia codziennego, do pracy na rzecz Kościoła, Polski i świata! Za wszystkie już otrzymane łaski składamy Mu korne dziękczynienie.

Skip to content