Przejdź do treści

Słupsk: Poświęcenie kaplicy

Ks. Karol Stehlin poświęcił kolejną kaplicę Bractwa św. Piusa X w Polsce

Po usilnych prośbach grupy wiernych ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce, 3 marca 2022 r. po raz pierwszy przybył do Słupska. Podczas tej wizyty wygłosił wykład pt. Kryzys w Kościele i środki zaradcze. Trzy miesiące później, 18 czerwca 2022 r. ks. Stehlin odwiedził Słupsk po raz kolejny. Tym razem wierni mogli wysłuchać Mszy św., o której wiedzę wzbogacił wykład Najdroższy skarb – Msza Święta wszech czasów.

Od tamtego czasu wykłady i Msze św. odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu. Początkowo sam ks. Stehlin był duszpasterzem misji w Słupsku, później opiekę nad nią przejęli kapłani z gdyńskiego przeoratu. W miarę możliwości Msze św. były odprawiane coraz częściej, aż wreszcie od września ub.r. celebrowano je co tydzień; wtedy też rozpoczęły się poszukiwania stałego miejsca na kaplicę. Dzięki zaangażowaniu wiernych udało się znaleźć odpowiedni lokal, w którym niebawem ruszyły wytężone prace adaptacyjne. Postępowały one bardzo szybko, tak że już od grudnia Msze św. były odprawiane w powstającej kaplicy na przenośnym ołtarzu.

W trakcie remontu przyszłą kaplicę wyposażano w niezbędne paramenty liturgiczne, trwały także prace nad zamówionym ołtarzem. Ks. Karol Stehlin wyznaczył termin uroczystego poświęcenia kaplicy na środę 24 stycznia 2024 r. i osobiście dokonał tej podniosłej ceremonii, wcześniej objaśniając znaczenie jej poszczególnych części. Po poświęceniu odprawił śpiewaną Mszę św., do której służyli ministranci z gdyńskiej kapituły Archikonfraterni św. Szczepana, a oprawę muzyczną zapewnił tamtejszy kantor.

Po Mszy św. na uczestników czekał obfity poczęstunek przygotowany przez wierne z kaplicy. Po nadprzyrodzonych darach, których Bóg udzielił tego dnia duszom, również i ciała zostały pokrzepione!

Skip to content