Przejdź do treści

II Piesza Pielgrzymka Wiernych Bractwa do Studzienicznej

Pielgrzymi w „kaplicy na wyspie”

W piątek 3 maja 2024 r. wierni z Suwałk wyruszyli w drugą już pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. Zarówno cel, jak i data pielgrzymki były związane z wezwaniem suwalskiej kaplicy N.M.Panny Królowej Polski oraz odpustem przypadającym w Jej święto.

Dzień rozpoczął się od nabożeństwa pierwszopiątkowego w suwalskiej kaplicy, po którym ks. Edmund Naujokaitis FSSPX odprawił śpiewaną Mszę św. W kazaniu przypomniał, że Maryi jako Królowej miłe jest posłuszeństwo, jakie ludzie okazują Jej Synowi. Po Mszy grupa blisko 40 wiernych wraz z ks. Naujokaitisem przejechała do miejscowości Nowinka, skąd pieszo wyruszyła do sanktuarium.

W drodze modlono się śpiewając różaniec, była też chwila na rozmowę z wiernymi z innych miejsc, m.in. Ostrołęki i Warszawy. Podczas postoju kapłan wygłosił katechezę o Duchu Świętym, podając Matkę Bożą jako wzór posłuszeństwa Jego natchnieniom.

Po przybyciu do „kaplicy na wyspie” pielgrzymi odśpiewali Bogurodzicę i pomodlili się za Kościół i ojczyznę; później kustosz sanktuarium opowiedział im o historii tego miejsca oraz podał przykłady łask, jakie otrzymali tu wierni.

Po posiłku wszyscy pomodlili się jeszcze w miejscowym kościele, gdzie ks. Naujokaitis udzielił im błogosławieństwa; mieli także możliwość otrzymania odpustu. Następnie powrócili do Suwałk, gdzie nastąpiło zakończenie pielgrzymki.

Skip to content