Przejdź do treści

Libertów: Poświęcenie nowej kaplicy, przeoratu i domu rekolekcyjnego

W piątek 12 kwietnia bp Bernard Tissier de Mallerais, który kilka dni wcześniej przybył do Polski w celu udzielenia sakramentu bierzmowania, dokonał poświęcenia kaplicy pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask w podkrakowskim Libertowie. Ceremonia rozpoczęła się przed wejściem do kaplicy – podczas gdy chór śpiewał psalmy, biskup pokropił wodą święconą zewnętrzne mury. Następnie, gdy rozbrzmiały pierwsze wezwania Litanii do wszystkich świętych, do wnętrza pustej kaplicy z obnażonym ołtarzem ruszyła procesja. Właściwe błogosławieństwo biskupie nastąpiło w trakcie litanii, po czym zostały pokropione wewnętrzne ściany, a także posadzka. Przez ten akt kolejne miejsce zostało wyjęte ze świeckiego użytku i przeznaczone wyłącznie do sprawowania kultu Bożego.

Po poświęceniu kaplicy rozpoczęła się Msza św. prałacka. Kapelanami towarzyszącymi biskupowi byli ks. Hubert Kuszpa FSSPX, krakowski przeor, oraz ks. Antoni Myśliński FSSPX, posługujący na Górnym Śląsku. Liturgię uświetniły polifoniczne utwory wykonane przez przeoratowy chór Tradisonus.

Uwieńczeniem wszystkich ceremonii było poświęcenie budynku przeoratu i domu rekolekcyjnego, rozpoczęte na schodach prowadzących do głównego wejścia. Prałat odśpiewał formułę błogosławieństwa, po czym pokropił podwoje i wewnętrzne pomieszczenia podczas śpiewu Vidi aquam. W kazaniu, które tłumaczył ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej, bp Tissier de Mallerais zwrócił uwagę na ścisły związek zachodzący między Patronką nowej kaplicy a trojakim celem powstałego ośrodka. W kaplicy będzie odnawiana Najświętsza Ofiara, źródło wszelkich łask, w nowym przeoracie będą mieszkać i duchowo wzrastać kapłani, pośrednicy tych łask i zastępcy Chrystusa na ziemi, zaś w domu rekolekcyjnym spragnione Boga dusze znajdą naukę, wzmocnienie i uświęcenie – a wszystkie te dary mają przechodzić właśnie przez ręce Pośredniczki Wszystkich Łask.

Po zakończeniu części oficjalnej w nowej, przestronnej jadalni odbył się wspólny posiłek, w którym uczestniczyło ponad dwustu zebranych.


Od kilku lat krakowski przeorat borykał się z problemem braku miejsca dla nieustannie wzrastającej liczby wiernych, ale także rosnącej liczby kapłanów, którzy posługują w kaplicach podlegających przeoratowi. Dotychczasowa siedziba przy ul. Zdunów w Krakowie dosłownie pęka w szwach, dlatego od kilku miesięcy trzech z dziewięciu kapłanów musiało zamieszkać przy kaplicy w podrzeszowskim Zaczerniu, gdzie Bractwo posiada własny dom.

Przed dwoma laty Boża opatrzność umożliwiła zakup nieruchomości w Libertowie pod Krakowem. Nieruchomość ta, o powierzchni ponad 90 arów, z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 1400 m2, stworzyła możliwość usytuowania tam zarówno nowego przestronnego przeoratu, jak i domu rekolekcyjnego. Niestety – budynek, stosunkowo nowy, bo nawet nie 30-letni, przez szereg lat stał pusty; wymagał gruntownego remontu oraz prac adaptacyjnych do nowego sposobu użytkowania. Prace te rozpoczęto w grudniu 2022 r. Z pomocą łaski Bożej i hojnego wsparcia wiernych, którzy angażowali się nie tylko duchowo i finansowo, ale także licznie przybywali na miejsce, pomagając w przeprowadzeniu remontu, udało się już niemal skończyć istotne prace etapu umożliwiającego przeprowadzkę kapłanów do nowego domu, co ma nastąpić w drugiej połowie maja br. Do wyremontowania zostało sześć dodatkowych pokoi w przyziemiu budynku, przeznaczonych dla przyszłych rekolektantów. Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy wierni z południa Polski będą mieli łatwiejszy dostęp do głoszonych tu rekolekcji.

Wprawdzie w budynku nowego przeoratu znajduje się kaplica znacznie większa (ma powierzchnię ok. 150 m2) niż dotychczasowa, jednak dotarcie do Libertowa komunikacją miejską nie jest łatwe ani szybkie, zwłaszcza z dalej położonych dzielnic. Z tego powodu sprawę braku świątyni bliżej centrum Krakowa nadal powierzamy św. Józefowi, ufając w Jego pewną pomoc, której do tej pory nigdy nam nie odmawiał.

Prosimy także o Waszą pomoc modlitewną oraz ofiarowywanie codziennych trudów i cierpień w powyższej intencji – z pewnością będzie to w Bożych oczach dar najcenniejszy, a przez to najbardziej owocny w przedsięwzięciach podejmowanych na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Prosimy także o jałmużnę materialną w celu spłacenia poczynionych inwestycji w Libertowie, jak również z myślą o nabyciu nowego kościoła w Krakowie.

Tymczasem składamy dzięki Trójcy Przenajświętszej za otrzymane w ostatnim czasie ogromne łaski oraz wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Nowy kompleks w Libertowie będzie nosił nazwę Betania. Niechaj Pan Bóg sprawi, aby stał się on rzeczywiście miejscem, do którego „Chrystus chętnie powraca”, bo znajduje w nim zawsze swoich przyjaciół, „których miłuje”!

Relacja fotograficzna autorstwa p. Ewy Burns:


Główny budynek w Libertowie:

Skip to content