Przejdź do treści

Kazania, przemówienia i listy

Arcybiskup Lefebvre i poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

  • przez

Arcybiskup Marceli Lefebvre

Arcybiskup Marceli Lefebvre zawsze był przekonany o konieczności poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. W sierpniu 1987 r., widząc że w konsekwencji nieposłuszeństwa hierarchii żądaniom Matki Bożej kryzys w Kościele staje się coraz poważniejszy, wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami odbył pielgrzymkę do Fatimy. Po Mszy św. odprawionej w obecności dwóch tysięcy wiernych założyciel Bractwa św. Piusa X dokonał aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. – Akt ten biskupi Bractwa ponawiali w późniejszych latach.

Czytaj dalej »Arcybiskup Lefebvre i poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

List przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X po opublikowaniu motu proprio Traditionis custodes

  • przez

Ks. Dawid Pagliarani FSSPX, przełożony generalny Bractwa św. Piusa X

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Bractwa św. Piusa X!

Motu proprio Traditionis custodes i towarzyszący mu list wywołały głębokie poruszenie w tzw. świecie tradycjonalistycznym. Logicznie rzecz ujmując można stwierdzić, że era hermeneutyki ciągłości z jej dwuznacznościami, iluzjami i próżnymi wysiłkami zakończyła się w sposób dramatyczny, przekreślona jednym pociągnięciem pióra. Te zdecydowane posunięcia nie dotyczą bezpośrednio Bractwa św. Piusa X, jednak powinny stać się dla nas okazją do głębokiej refleksji. Nabrawszy dystansu, powinniśmy zadać sobie pytanie, które jest jednocześnie i nowe, i stare: dlaczego po pięćdziesięciu latach Msza trydencka wciąż stanowi przysłowiową kość niezgody?

Czytaj dalej »List przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X po opublikowaniu motu proprio Traditionis custodes

Wyniki Krucjaty Różańcowej 2020–2021

  • przez

Msza i powołania – nasze skarby!

Drodzy członkowie Bractwa, Drodzy Wierni i Przyjaciele!

11 listopada ubiegłego roku odwołaliśmy się do Waszej wielkoduszności, prosząc o przyłączenie się do naszych modlitw, aby uzyskać u Boga, jako owoc Krucjaty Różańcowej, całkowitą wolność publicznego sprawowania Mszy św. oraz liczne powołania kapłańskie. Krucjata zakończyła się w Wielki Czwartek i obecnie mamy już zgromadzone informacje dotyczące Waszego odzewu, które będziemy mieć zaszczyt z ogromną radością uroczyście ofiarować Najświętszej Maryi Pannie, naszej niebieskiej Matce, w pierwszym dniu miesiąca poświęconego Jej w sposób szczególny, w którym jednocześnie obchodzimy również uroczystość św. Józefa.

Czytaj dalej »Wyniki Krucjaty Różańcowej 2020–2021

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 90

  • przez

Drodzy Wierni, Przyjaciele i Dobroczyńcy!

Znajdujemy się obecnie w niezwykłym, niemal bezprecedensowym momencie historii, a to ze względu na kryzys związany z koronawirusem i wszystkimi tego kryzysu reperkusja-mi. W takiej sytuacji rodzi się wiele pytań, na które można by dać tysiące, jeśli nie więcej, odpowiedzi. Próba przedstawienia rozwiązania każdego konkretnego problemu byłaby jednak nierealna – i nie to jest celem poniższych rozważań. Chcielibyśmy raczej przeanalizować nie-bezpieczeństwo, które w pewnym sensie jest bardziej poważne niż wszystkie bolączki obecnie trapiące ludzkość: niebezpieczeństwo, na jakie narażają się katolicy reagujący w czysto ludzki sposób na karę spadającą na nasz świat, który wskutek swej apostazji ponownie stał się pogański.

Czytaj dalej »List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 90

Trzeci Zakon Bractwa św. Piusa X i jego znaczenie w obecnym czasie

  • przez

Drodzy Wierni i Przyjaciele Bractwa św. Piusa X!

List ten skierowany jest do wszystkich, którzy dążą do świętości; do wszystkich, którzy poszukują łatwego sposobu i skutecznej pomocy w osiągnięciu nieba; do wszystkich katolików, którzy szczerze kochają Bractwo Kapłańskie św. Piusa X i pragnęliby ściślej z nim się zjednoczyć. Przede wszystkim zaś jest skierowany do tych wszystkich hojnych dusz, które kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa i pragną to udowodnić, ofiarując Mu „coś więcej”.

Czytaj dalej »Trzeci Zakon Bractwa św. Piusa X i jego znaczenie w obecnym czasie

Krucjata różańcowa o Mszę św. i powołania

  • przez

Drodzy Członkowie Bractwa, Wierni i Przyjaciele!

Zwracam się z pilnym i gorącym apelem zarówno do Was, jak i do wszystkich, którym możecie przekazać tę prośbę: połączmy nasze wysiłki, aby wyjednać u Boga całkowitą wolność publicznego sprawowania Mszy św. oraz uczestniczenia w niej! Najświętsza ofiara Mszy jest naszym najcenniejszym skarbem; oby ponownie mogła być sprawowana z całkowitą wolnością, gdyż zawiera w sobie lekarstwo na wszystkie problemy, wszelkie choroby i to, co może napełniać nas lękiem.

Czytaj dalej »Krucjata różańcowa o Mszę św. i powołania

List przełożonego generalnego do członków i wiernych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z okazji 50. rocznicy jego założenia

  • przez

Ks. Dawid Pagliarani FSSPX, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Drodzy Członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X! Drodzy Wierni!

Z wielką radością kieruję do Was niniejsze słowa w tym wyjątkowym momencie historii naszego Bractwa, którego złoty jubileusz właśnie obchodzimy.

Pięćdziesiąta rocznica założenia Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest przede wszystkim okazją do wyrażenia szczerej i głębokiej wdzięczności. Po pierwsze, wdzięczności Bogu, który nie przestaje nas wspierać i pokrzepiać pomimo wystawiania nas na próby i który umacnia nas poprzez te dopusty. Jeśli podczas tego półwiecza naszej historii nigdy nie brakowało krzyży, musimy w nich widzieć dowód szczególnej życzliwości opatrzności Bożej, która dopuszcza zło jedynie w tym celu, żeby zaprowadzić panowanie Chrystusa oraz dla uświęcenia swoich wiernych sług. Po drugie, wdzięczności dla naszego Założyciela, który potrafił przekazać nam najcenniejsze skarby Kościoła katolickiego, z płomieniem nieulękłej miłości, oświecany głęboką wiarą i podtrzymywany niesłabnącą ufnością w miłość samego Boga: Credidimus caritati.

Czytaj dalej »List przełożonego generalnego do członków i wiernych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z okazji 50. rocznicy jego założenia

Kazanie na czas zarazy

  • przez

Ks. Denis Puga FSSPX

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drodzy Bracia!
Od zarania dziejów, w czasie wielkich nieszczęść Kościół zawsze zwracał się do Boga. A zwłaszcza podczas epidemii – obecna nie jest pierwszą i z pewnością nie ostatnią w historii ludzkości – jednak epidemie zawsze mają w sobie coś niepokojącego, ponieważ są podobne do demonów: nie widać atakującego. Zatem Kościół zwracał się do Pana Boga, a szczególnie poprzez tę Mszę świętą, którą sprawujemy, aby prosić Go, żeby zachował nas od zła. O co prosi Kościół przy okazji tych modlitw? Oczywiście o to, aby Bóg odsunął zagrażające nam choroby; a jeśli jesteśmy już przez nie dotknięci, abyśmy je przezwyciężyli; a jeśli wybiła godzina naszej śmierci, abyśmy byli na nią przygotowani. Jednak Kościół prosi nie tylko o to. Prosi też o światło Boże; prosi, aby przy okazji takich wydarzeń, które zawsze są trochę wyjątkowe i które często stają się powodem niepokojów społecznych, chrześcijanie wykazali się wiarą, wykazali się cnotą, która bywa wystawiona na próby – na brak ufności, egoizm, brak miłości. Kościół prosi także, aby Bóg wspierał tych, zwłaszcza spośród chrześcijan, którzy w takich trudnych chwilach muszą spełniać swoje obowiązki stanu. Myślę tu szczególnie o lekarzach, pielęgniarkach i wszystkich tych, którzy opiekują się chorymi – gdyż misją Kościoła zawsze było pochylanie się nad cierpiącymi i chorymi.

Czytaj dalej »Kazanie na czas zarazy

Skip to content