Przejdź do treści

Wywiady

„Chodzi przede wszystkim o asystowanie naszemu nowemu kapitanowi”

Ks. Krystian Bouchacourt FSSPX, drugi asystent generalny

Ks. Krystian Bouchacourt FSSPX, drugi asystent generalny Bractwa św. Piusa X, udzielił fsspx.news swego pierwszego wywiadu.

Jaka była dotychczasowa droga kapłańska Księdza w Bractwie św. Piusa X?

Po święceniach, dzięki moim przełożonym, mogłem podążać klasyczną drogą kapłańską. Najpierw byłem wikarym, a potem przez kilkanaście lat przeorem w Unieux, w okolicy Saint-Etienne, gdzie byłem bardzo szczęśliwy. Następnie zostałem mianowany kapelanem w kaplicy Wagram w Paryżu, czyli w „matce” kościoła św. Mikołaja, skąd wyszedł paryski ruch Tradycji. Tradycja utrzymała się w tym miejscu dzięki ks. prał. Ducaud-Bourget i ks. Serraldzie. Następnie spędziłem sześć lat u św. Mikołaja z Chardonnet, gdzie jako proboszcz parafii opiekujący się paryskimi wiernymi zaznałem wspaniałych chwil. To cudowny statek!

Czytaj dalej »„Chodzi przede wszystkim o asystowanie naszemu nowemu kapitanowi”

„Za całą historią Bractwa stoi Najświętsza Maryja Panna” – wywiad z ks. Dawidem Pagliaranim, przełożonym generalnym FSSPX

Dotychczasowy i nowy przełożony Bractwa św. Piusa X

11 lipca ks. Dawid Pagliarani FSSPX, nowy przełożony generalny Bractwa św. Piusa X, udzielił serwisowi informacyjnemu FSSPX.news swojego pierwszego wideo-wywiadu. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie jego transkrypcji, zachowując styl mówiony.

Czcigodny Księże Przełożony, jak postrzega Ksiądz swoją elekcję?

Przyznam, że dochodziły do mnie pewne pogłoski (o możliwości mojego wyboru na stanowisko przełożonego generalnego – przyp. tłum.), ale zadawałem sobie pytanie, czy nie jest to jakiś żart, czy może tkwić w tym jakieś ziarno prawdy. Dlatego po prostu czekałem na dzisiejszy dzień. Muszę przyznać, że nawet teraz nie wiem, czy w pełni dotarło do mnie, co się dziś wydarzyło.

To był długi dzień, jednakże w zeszłym tygodniu, podczas rekolekcji, powierzyłem wszystko w ręce Najświętszej Maryi Panny i Bożej Opatrzności. Myślę, że to Ona stoi za całą historią Bractwa. Również Ona prowadzi całą kapitułę i każdego z nas.

Być może jest jeszcze za wcześnie, abym o tym myślał.

Czytaj dalej »„Za całą historią Bractwa stoi Najświętsza Maryja Panna” – wywiad z ks. Dawidem Pagliaranim, przełożonym generalnym FSSPX

Wywiad z ks. Franciszkiem Schmidbergerem FSSPX, rektorem seminarium duchownego w Zaitzkofen

Ks. Franciszek Schmidberger FSSPX

Jak długo pełni Ksiądz funkcję rektora Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen?
Od niespełna pięciu lat, już po raz trzeci w życiu.

Ilu seminarzystów kształci się w seminarium i z ilu krajów pochodzą?
W seminarium znajduje się obecnie 30 seminarzystów z dziewięciu różnych krajów, głównie z niemieckiej strefy językowej, ale również z krajów Europy Wschodniej: Polski, Czech, Litwy i Rosji, a także nieliczni seminarzyści z Francji i Belgii.

Czytaj dalej »Wywiad z ks. Franciszkiem Schmidbergerem FSSPX, rektorem seminarium duchownego w Zaitzkofen

Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX nt. kapituły generalnej

Ks. Mikołaj Pfluger FSSPX, pierwszy asystent przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X

Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX, pierwszym asystentem przełożonego generalnego FSSPX, przeprowadziła redakcja „Catholic Family News”. W polskim tłumaczeniu pominięto dwa pierwsze pytania, dotyczące osoby ks. Pflugera i okoliczności jego przylotu do USA.

Przechodząc do tematu zbliżającej się kapituły generalnej – czy mógłby Ksiądz przybliżyć nam zasady dotyczące wyboru władz Bractwa św. Piusa X? Czy zostały one opracowane przez Arcybiskupa i czy zmieniły się w znaczący sposób po jego śmierci?

Arcybiskup napisał statuty Bractwa w czasie bardzo szczególnym, opierając się przy tym na swym doświadczeniu misjonarza, biskupa oraz przełożonego generalnego najliczniejszego zgromadzenia misyjnego (Zgromadzenia Ducha Świętego) w ówczesnych czasach, ponaglany przez młodych seminarzystów, aby „coś zrobił” w obliczu poważnego kryzysu formacji kapłańskiej po II Soborze Watykańskim. Statuty te w pełni wyrażają ducha Kościoła, odzwierciedlając równocześnie pewne ważne cechy osobowości naszego założyciela. Dają środki niezbędne do przeprowadzenia prawdziwej reformy Kościoła w czasach współczesnych, środki umożliwiające przezwyciężenie poważnego kryzysu, w jakim się on znalazł – poprzez uwypuklanie autentycznego sensu kapłaństwa Chrystusowego, rozbudzanie żywej wiary oraz ducha misyjnego.

Czytaj dalej »Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX nt. kapituły generalnej

Tradycja to jedyna możliwa przyszłość Kościoła Świętego

Ks. Faust Buzzi FSSPX

Z ks. Faustem Buzzim, asystentem przełożonego dystryktu włoskiego Bractwa św. Piusa X, rozmawia Franiszek Boezi z „Il Giornale”.

Co nadal oddziela Bractwo św. Piusa X od Kościoła katolickiego?

Należy przede wszystkim z naciskiem podkreślić, że Bractwo św. Piusa X w żaden sposób nie jest odłączone od Kościoła katolickiego. Pozostajemy złączeni z Kościołem i nigdy się od niego nie odłączyliśmy, pomimo różnic w poglądach pomiędzy nami a władzami rzymskimi. To nie my ponosimy odpowiedzialność za pojawienie się tych rozbieżności. Arcybiskup Lefebvre zawsze powtarzał, że został potępiony za te same rzeczy, za które papieże (zwłaszcza Pius XII) go chwalili. Tym, kto się zmienił, był Rzym, który podczas II Soboru Watykańskiego zdystansował się od wielowiekowej Tradycji Kościoła.

Czytaj dalej »Tradycja to jedyna możliwa przyszłość Kościoła Świętego

Możemy uważać obecny katastrofalny stan Kościoła za część orędzia fatimskiego

Bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa św. Piusa X

Prezentowane poniżej pytania zostały wysłane do bp. Bernarda Fellaya, przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X, pod koniec 2017 r., lecz z powodu różnych przeszkód wywiad mógł zostać dokończony dopiero w lutym br.; mimo to zachowano odniesienia do setnej rocznicy objawień w Fatimie, zawarte w pierwotnym zestawie pytań. Serwis „One Peter Five” wyraża wdzięczność Jego Ekscelencji za możliwość dyskusji o znaczeniu Fatimy w naszych czasach. (Wywiad przeprowadziła dr Maike Hickson.)

Rok, w którym przypada setna rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej, wkrótce się skończy. Jak Wasza Ekscelencja ocenia sposób, w jaki Kościół katolicki do tej pory ją obchodził, a także to, jak przesłanie fatimskie było nam przedstawiane podczas różnych centralnych uroczystości? Czy, patrząc z perspektywy nieumniejszającej znaczenia objawień i pełniejszego przesłania Fatimy, w tych obchodach czegoś zabrakło – a jeśli tak, to czego?

Czytaj dalej »Możemy uważać obecny katastrofalny stan Kościoła za część orędzia fatimskiego

Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnej

Ks. Krystian Thouvenot FSSPX

W dniach od 11 do 21 lipca br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Wielu katolików niepokoi się kolejnymi zmianami wprowadzanymi przez Watykan; zakłopotanie wśród wiernych budzą m.in. dyskusje wokół posynodalnej ekshortacji Amoris lætitia czy podważanie celibatu kapłańskiego w perspektywie synodu nt. Amazonii. Kardynałowie powstają przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Nie brak dziś katolików dobrej woli dostrzegających słuszność stanowiska abp. Marcela Lefebvre’a – wielu z nich, nawet spoza szeregów tradycjonalistów, przypatruje się zbliżającej się kapitule Bractwa.

Redakcja „Mitteilungsblatt”, biuletynu dystryktu Niemiec, przeprowadziła wywiad z ks. Krystianem Thouvenotem FSSPX, sekretarzem generalnym FSSPX, na którym spoczywa przygotowanie kapituły.

Czytaj dalej »Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnej

Dlaczego podpisałem Correctio filialis – wywiad z bp. Bernardem Fellayem

  • Wywiady
Bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Po opublikowaniu w niedzielę 24 września 2017 r. podpisanego przez 62 duchownych oraz świeckich intelektualistów Correctio filialis, w którym wyliczają oni siedem heretyckich tez zawartych w ekshortacji Amoris laetitia, FSSPX.News zapytały bp. Bernarda Fellaya, przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X, co skłoniło go do złożenia podpisu pod tym dokumentem.

Dlaczego Wasza Ekscelencja udzielił poparcia dla Correctio filialis?

Ten synowski apel ze strony grupy duchownych i świeckich intelektualistów, zaniepokojonych heterodoksyjnymi tezami zawartymi w Amoris laetitia, jest bardzo ważny. Nauczanie Chrystusa o małżeństwie nie może być w zakamuflowany sposób zmieniane pod pretekstem, że czasy się zmieniły i że praktyka duszpasterska powinna się [do tego] dostosować, poprzez proponowanie rozwiązań ignorujących doktrynę.

Rozumiem dobrze [wzburzenie] autorów Correctio filialis, zbulwersowanych przez podziały powstałe w wyniku ogłoszenia Amoris laetitia, przez interpretacje tego dokumentu zawarte w niedawnych wypowiedziach papieża, jak również przez jego opinie dotyczące Lutra. W niektórych krajach biskupi zezwalają obecnie osobom rozwiedzionym, które zawarły następnie cywilne związki, na przystępowanie do Komunii, podczas gdy inni im jej odmawiają. Czy moralność katolicka ulega zmianom? Czy może być interpretowana na sposoby wzajemnie ze sobą sprzeczne?

Czytaj dalej »Dlaczego podpisałem Correctio filialis – wywiad z bp. Bernardem Fellayem

Skip to content