Przejdź do treści

Z życia FSSPX

Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 2

Bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa św. Piusa X w latach 1994–2018

W dniach od 11 do 21 lipca w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa św. Piusa X. Poniżej przedstawiamy drugą część objaśnień dotyczących jej celów oraz przebiegu (zob. 1. część).

4) Na czym polega złożenie przysięgi i co poprzedza wybór przełożonego generalnego?

Złożenie przysięgi odbywa się w kościele seminaryjnym w Ecône.

Dowiedz się więcej »Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 2

Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 1

Założyciel Bractwa św. Piusa X, abp Marceli Lefebvre (1905–1991)

W dniach od 11 do 21 lipca w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa św. Piusa X. Członkowie kapituły są już obecni w Ecône, gdzie uczestniczą w rekolekcjach głoszonych przez ks. Emeryka Baudota, pierwszego asystenta dystryktu Bractwa we Francji, proboszcza kościoła św. Mikołaja w Paryżu.

Poniżej przedstawiamy pierwsze trzy z siedmiu objaśnień dotyczących kapituły generalnej Bractwa.

Dowiedz się więcej »Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 1

Jak funkcjonuje kapituła generalna Bractwa św. Piusa X

Członkowie kapituły generalnej (2012) składają przysięgę przed rozpoczęciem obrad

Artykuł przedstawiający szczegóły funkcjonowania kapituły generalnej został opublikowany w 2012 r. z okazji ówczesnej kapituły, jednak zasady ani istotne szczegóły nie uległy od tego czasu zmianie.

Kapituła generalna jest w Bractwie św. Piusa X najwyższym oraz nadzwyczajnym organem władzy – zwyczajnym organem władzy jest urząd przełożonego generalnego, kierującego FSSPX razem ze służącą mu wsparciem radą główną. Kapituła generalna jest również jedynym ciałem uprawnionym do wprowadzania zmian w Statutach Bractwa. „Zwykła” kapituła generalna zbiera się raz na 12 lat. Przełożony generalny posiada również uprawnienia do zwoływania w wyjątkowych okolicznościach kapituły „nadzwyczajnej”. Po swej reelekcji na stanowisko przełożonego generalnego Bractwa w 2006 r. bp Bernard Fellay zapowiedział zwołanie w połowie swej kadencji kapituły dla przeanalizowania spraw bieżących. Kapituła generalna składa się z 40 osób uprawnionych do udziału w niej z urzędu, tj. ze względu na funkcje sprawowane w Bractwie. Obejmuje to aktualnego przełożonego generalnego oraz jego dwóch asystentów, biskupów, byłych przełożonych generalnych, sekretarza generalnego i kwestora generalnego, przełożonych dystryktów, rektorów wyższych seminariów a także przełożonych domów autonomicznych. Ponadto w skład jej wchodzą niektórzy spośród najstarszych księży nie piastujących wspomnianych wyżej urzędów, przy czym ich liczba wynosi zawsze 1/3 liczby tych, którzy uczestniczą w kapitule z racji sprawowanych przez siebie funkcji. Uczestnicy kapituły generalnej są nazywani „kapitulariuszami”. (…)

Dowiedz się więcej »Jak funkcjonuje kapituła generalna Bractwa św. Piusa X

Wywiad z ks. Franciszkiem Schmidbergerem FSSPX, rektorem seminarium duchownego w Zaitzkofen

Ks. Franciszek Schmidberger FSSPX

Jak długo pełni Ksiądz funkcję rektora Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen?
Od niespełna pięciu lat, już po raz trzeci w życiu.

Ilu seminarzystów kształci się w seminarium i z ilu krajów pochodzą?
W seminarium znajduje się obecnie 30 seminarzystów z dziewięciu różnych krajów, głównie z niemieckiej strefy językowej, ale również z krajów Europy Wschodniej: Polski, Czech, Litwy i Rosji, a także nieliczni seminarzyści z Francji i Belgii.

Dowiedz się więcej »Wywiad z ks. Franciszkiem Schmidbergerem FSSPX, rektorem seminarium duchownego w Zaitzkofen

Szwajcaria: Święcenia kapłańskie w Ecône

Święcenia kapłańskie w Ecône AD 2018

29 czerwca br., w święto śś. Apostołów Piotra i Pawła, w seminarium św. Piusa X w Ecône (Szwajcaria) bp Bernard Fellay wyświęcił pięciu nowych kapłanów – w tym trzech dla Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X – oraz pięciu nowych diakonów. Oprócz trzech diakonów z Bractwa św. Piusa X święcenia kapłańskie otrzymali dwaj diakoni z tradycyjnych wspólnot zakonnych – jeden to benedyktyn z Bellaigue, zaś drugi należy do Bractwa Przemieniania Pańskiego z Mérigny.

Dowiedz się więcej »Szwajcaria: Święcenia kapłańskie w Ecône

Bawaria: Święcenia kapłańskie w Zaitzkofen

Święcenia kapłańskie w Zaitzkofen AD 2018

30 czerwca br., we wspomnienie św. Pawła Apostoła, w seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen bp Alfons de Galarreta udzielił święceń kapłańskich sześciu diakonom, w tym ks. dk. Jakubowi Wawrzynowi z Polski.

Argentyński biskup pomocniczy Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X przypomniał w kazaniu, że kapłan winien przede wszystkim głosić Verbum crucis – Chrystusa ukrzyżowanego, który przypomina o Bożej sprawiedliwości, świętości oraz o nieskończonym Bożym miłosierdziu. Chrystus ukrzyżowany jest królewską drogą do nieba oraz wzorem cnót, które winniśmy praktykować. Bp de Galarreta wskazał również, że cała historia Kościoła dowodzi, iż Pan Jezus zwycięża, króluje i panuje (Christus vincit, regnat, imperat) tam, gdzie jest sprawowana Najświętsza Ofiara Krzyża. Pobudził także przyszłych kapłanów do wierności Bogu, Jego prawdzie, łasce i sakramentom, albowiem wierność jest tym, czego najbardziej wymaga się od sług Bożych.

Dowiedz się więcej »Bawaria: Święcenia kapłańskie w Zaitzkofen

USA: Święcenia kapłańskie w Dillwyn

Ryt nakładania rąk w czasie święceń kapłańskich w Dillwyn

W piątek 22 czerwca br. bp Bernard Tissier de Mallerais, francuski biskup pomocniczy Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, udzielił święceń prezbiteratu siedmiu diakonom w seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn w Stanach Zjednoczonych. Wśród nowo wyświęconych kapłanów jest sześciu Amerykanów i jeden Irlandczyk.

Dowiedz się więcej »USA: Święcenia kapłańskie w Dillwyn

Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX nt. kapituły generalnej

Ks. Mikołaj Pfluger FSSPX, pierwszy asystent przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X

Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX, pierwszym asystentem przełożonego generalnego FSSPX, przeprowadziła redakcja „Catholic Family News”. W polskim tłumaczeniu pominięto dwa pierwsze pytania, dotyczące osoby ks. Pflugera i okoliczności jego przylotu do USA.

Przechodząc do tematu zbliżającej się kapituły generalnej – czy mógłby Ksiądz przybliżyć nam zasady dotyczące wyboru władz Bractwa św. Piusa X? Czy zostały one opracowane przez Arcybiskupa i czy zmieniły się w znaczący sposób po jego śmierci?

Arcybiskup napisał statuty Bractwa w czasie bardzo szczególnym, opierając się przy tym na swym doświadczeniu misjonarza, biskupa oraz przełożonego generalnego najliczniejszego zgromadzenia misyjnego (Zgromadzenia Ducha Świętego) w ówczesnych czasach, ponaglany przez młodych seminarzystów, aby „coś zrobił” w obliczu poważnego kryzysu formacji kapłańskiej po II Soborze Watykańskim. Statuty te w pełni wyrażają ducha Kościoła, odzwierciedlając równocześnie pewne ważne cechy osobowości naszego założyciela. Dają środki niezbędne do przeprowadzenia prawdziwej reformy Kościoła w czasach współczesnych, środki umożliwiające przezwyciężenie poważnego kryzysu, w jakim się on znalazł – poprzez uwypuklanie autentycznego sensu kapłaństwa Chrystusowego, rozbudzanie żywej wiary oraz ducha misyjnego.

Dowiedz się więcej »Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX nt. kapituły generalnej

Skip to content