Przejdź do treści

kapituła generalna FSSPX

Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 1

Założyciel Bractwa św. Piusa X, abp Marceli Lefebvre (1905–1991)

W dniach od 11 do 21 lipca w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa św. Piusa X. Członkowie kapituły są już obecni w Ecône, gdzie uczestniczą w rekolekcjach głoszonych przez ks. Emeryka Baudota, pierwszego asystenta dystryktu Bractwa we Francji, proboszcza kościoła św. Mikołaja w Paryżu.

Poniżej przedstawiamy pierwsze trzy z siedmiu objaśnień dotyczących kapituły generalnej Bractwa.

Czytaj dalej »Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 1

Jak funkcjonuje kapituła generalna Bractwa św. Piusa X

Członkowie kapituły generalnej (2012) składają przysięgę przed rozpoczęciem obrad

Artykuł przedstawiający szczegóły funkcjonowania kapituły generalnej został opublikowany w 2012 r. z okazji ówczesnej kapituły, jednak zasady ani istotne szczegóły nie uległy od tego czasu zmianie.

Kapituła generalna jest w Bractwie św. Piusa X najwyższym oraz nadzwyczajnym organem władzy – zwyczajnym organem władzy jest urząd przełożonego generalnego, kierującego FSSPX razem ze służącą mu wsparciem radą główną. Kapituła generalna jest również jedynym ciałem uprawnionym do wprowadzania zmian w Statutach Bractwa. „Zwykła” kapituła generalna zbiera się raz na 12 lat. Przełożony generalny posiada również uprawnienia do zwoływania w wyjątkowych okolicznościach kapituły „nadzwyczajnej”. Po swej reelekcji na stanowisko przełożonego generalnego Bractwa w 2006 r. bp Bernard Fellay zapowiedział zwołanie w połowie swej kadencji kapituły dla przeanalizowania spraw bieżących. Kapituła generalna składa się z 40 osób uprawnionych do udziału w niej z urzędu, tj. ze względu na funkcje sprawowane w Bractwie. Obejmuje to aktualnego przełożonego generalnego oraz jego dwóch asystentów, biskupów, byłych przełożonych generalnych, sekretarza generalnego i kwestora generalnego, przełożonych dystryktów, rektorów wyższych seminariów a także przełożonych domów autonomicznych. Ponadto w skład jej wchodzą niektórzy spośród najstarszych księży nie piastujących wspomnianych wyżej urzędów, przy czym ich liczba wynosi zawsze 1/3 liczby tych, którzy uczestniczą w kapitule z racji sprawowanych przez siebie funkcji. Uczestnicy kapituły generalnej są nazywani „kapitulariuszami”. (…)

Czytaj dalej »Jak funkcjonuje kapituła generalna Bractwa św. Piusa X

Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX nt. kapituły generalnej

Ks. Mikołaj Pfluger FSSPX, pierwszy asystent przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X

Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX, pierwszym asystentem przełożonego generalnego FSSPX, przeprowadziła redakcja „Catholic Family News”. W polskim tłumaczeniu pominięto dwa pierwsze pytania, dotyczące osoby ks. Pflugera i okoliczności jego przylotu do USA.

Przechodząc do tematu zbliżającej się kapituły generalnej – czy mógłby Ksiądz przybliżyć nam zasady dotyczące wyboru władz Bractwa św. Piusa X? Czy zostały one opracowane przez Arcybiskupa i czy zmieniły się w znaczący sposób po jego śmierci?

Arcybiskup napisał statuty Bractwa w czasie bardzo szczególnym, opierając się przy tym na swym doświadczeniu misjonarza, biskupa oraz przełożonego generalnego najliczniejszego zgromadzenia misyjnego (Zgromadzenia Ducha Świętego) w ówczesnych czasach, ponaglany przez młodych seminarzystów, aby „coś zrobił” w obliczu poważnego kryzysu formacji kapłańskiej po II Soborze Watykańskim. Statuty te w pełni wyrażają ducha Kościoła, odzwierciedlając równocześnie pewne ważne cechy osobowości naszego założyciela. Dają środki niezbędne do przeprowadzenia prawdziwej reformy Kościoła w czasach współczesnych, środki umożliwiające przezwyciężenie poważnego kryzysu, w jakim się on znalazł – poprzez uwypuklanie autentycznego sensu kapłaństwa Chrystusowego, rozbudzanie żywej wiary oraz ducha misyjnego.

Czytaj dalej »Wywiad z ks. Mikołajem Pflugerem FSSPX nt. kapituły generalnej

Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnej

Ks. Krystian Thouvenot FSSPX

W dniach od 11 do 21 lipca br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Wielu katolików niepokoi się kolejnymi zmianami wprowadzanymi przez Watykan; zakłopotanie wśród wiernych budzą m.in. dyskusje wokół posynodalnej ekshortacji Amoris lætitia czy podważanie celibatu kapłańskiego w perspektywie synodu nt. Amazonii. Kardynałowie powstają przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Nie brak dziś katolików dobrej woli dostrzegających słuszność stanowiska abp. Marcela Lefebvre’a – wielu z nich, nawet spoza szeregów tradycjonalistów, przypatruje się zbliżającej się kapitule Bractwa.

Redakcja „Mitteilungsblatt”, biuletynu dystryktu Niemiec, przeprowadziła wywiad z ks. Krystianem Thouvenotem FSSPX, sekretarzem generalnym FSSPX, na którym spoczywa przygotowanie kapituły.

Czytaj dalej »Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnej

Kapituła generalna Bractwa

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X to stowarzyszenie życia apostolskiego, założone przez abp. Marcelego Lefebvre’a w celu kształtowania kapłanów w tradycyjnym duchu katolickim, który przyświecał Kościołowi aż do czasu II Soboru Watykańskiego. Statuty Bractwa 1 listopada 1970 r. zatwierdził ordynariusz diecezji Fryburg, bp Franciszek Charrière; 18 lutego 1971 r. otrzymały one oficjalną pochwałę ze strony prefekta Świętej Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard. Jana Józefa Wrighta. We wstępie do nowego wydania statutów Bractwa z 20 marca 1990 r. abp Lefebvre wychwalał działanie Opatrzności Bożej, która „w swej nieskończonej mądrości powołała dzieło odnowy katolickiego kapłaństwa, aby zachować skarby, które Jezus Chrystus przekazał swemu Kościołowi: wiarę w jej całości, łaskę Bożą przez Jego ofiarę i sakramenty oraz duszpasterzy, mających udzielać te skarby życia Bożego”.

Obecnie Bractwo św. Piusa X liczy 637 kapłanów oraz 123 braci i 79 sióstr oblatek, pracujących u boku księży. W seminariach i nowicjatach Bractwa na całym świecie około 250 młodych mężczyzn przygotowuje się do służby ołtarza.

Czytaj dalej »Kapituła generalna Bractwa

Skip to content